Treplanting i Kenya

Utenfor hovedinngangen til Basecamp Masai Mara i Kenya ligger det en treplantasje. I 2017 har det her blitt plantet 80.000 trær siden treplantasjen ble etablert i 2000. Målet med prosjektet er å gjenopplive Talek elvens økosystem ved å synliggjøre problemet med avskoging og jorderosjon. Treplanting er svært viktig for bevaring av naturlige habitater.

_DSC9227
_DSC9178

Gjennom tidene har både mennesker og dyr vært årsaken til at frodige skoger har forsvunnet og at Savannen stadig har tatt over landskapet i Kenya. Grunnene er menneskers behov for ved og elefanter som brekker trær for å livnære seg. Mye av det rike dyrelivet, mange fuglearter og andre dyr som er avhengige av skog for å overleve, har forsvunnet fra disse landeområdene. Ved å gjenplante trær har disse områdene blitt et mikro-klima, og igjen blitt hjem for et rikt dyre- og planteliv som var helt utryddet her. En viktig forutsetning for å hindre økt global oppvarming er at skog produserer oksygen og trekker vann ned i jordunderlaget, uten skog vil underlaget tørke opp og bli til store ørkenområder som igjen fører til dramatiske klimaendringer.

Målet til Basecamp er å utvikle en plan for bevaring av skogene, bærekraftig gjenplanting i fremtiden, bevare dyre- og plantelivet og slik gjennopplive den orginale balansen av Maasai Maras økosystem.
Det bærekraftige gjenplantingsprosjektet inkluderer også flere intiativ innen kritisk sammfunnsutvikling, som avfallshåndtering, pålitelig tilgang til vann og arbeid med å formilde konflikten mellom mennesker og ville dyr, spesielt i tørkeperiodene.

_DSC9265
_DSC9271
_DSC9295

Floriss plantet i 2017 et tre for hver Floriss-butikk, totalt 91 trær. Floriss har nå gått inn på en flerårig avtale med Basecamp Foudation om å plante trær hvert år. Sammen skal vi plante flere tusen trær. Trærne som plantes er bl.a. mange forskjellige sorter av akasitrær. Det finnes over 1000 forskjellige sorter akasitrær, den mest kjente i Kenya er kanskje paraply-akasietreet, som gir skygge for den brennhete solen og fikentrær som kan bli enorme på forholdsvis kort tid.

_DSC0290
_DSC0288

Gartneri
Basecamp Explorer Kenya trener opp og ansetter lokale Maasaier til å bygge og drive gartnerier. Her dyrker de frem planter fra frø tatt fra voksne trær, for så å plante ut nye trær når de er store nok.

_DSC0262
_DSC0301

Gjenplantingsprosjektet fungerer som et visningsområde til “motstand mot tørke”; områdene kan brukes som grassbank for Maasaifamilier som leier sine landområder til Basecamp for gjenplanting av trær, og på denne måten får en inntekt gjennom prosjektet.

_DSC9375
_DSC0249
_DSC9309

Med fler enn 80 000 trær plantet til nå, har disse områdene i Maassai Mara blitt et paradis for mer enn 300 forskjellige fuglearter, og nylig også hjem for plantearter som har vært utryddet i dette området.

_DSC9353
_DSC9155

Trær gir nøvendig skygge, og i Afrika avhenger et tre av et annets tre skygge for å kunne overleve i varmen. Plantene brukes også av befolkningen innen helse og medisin.

_DSC0316
_DSC9225
_DSC9343

De neste 3-5 årene ønsker Basecamp å plante nye 250 tusen trær av ulike arter.
Floriss fortsetter som stolt støttespiller av prosjektet, og vi gleder oss over alle sidene ved det :)